Valikko+

Tietoa viikosta

MIKÄ ON MIKKELI ART & DESIGN WEEK?

 

Mikkeli Art & Design Week on taiteen ja kulttuurin juhlaviikko, joka järjestetään Mikkelissä järjestyksessään neljättä kertaa

16.–23.9.2017.

Mikkeli Art & Design Week -tapahtumakokonaisuus sisältää erilaisia kulttuurin, muotoilun ja taiteen tapahtumia, jotka levittäytyvät viikon ajaksi ympäri Mikkelin keskustaa.

MAD Week on niin suurten kuin pientenkin toimijoiden yhteinen ponnistus, jolla halutaan osoittaa, mitä kaikkea Mikkelissä osataan ja miten laajoja vaikutuksia taiteella ja muotoilulla on ympäristöömme ja hyvinvointiimme. Tapahtumaviikon järjestää toista kertaa Etelä-Savon alueella toimiva luovien alojen yhdistys DeSavo ry

Historia

MAD Week sai alkunsa vuonna 2014, jolloin tapahtumaa järjestävä työryhmä koostui sekä suurista toimijoista kuten Taiteen edistämiskeskus, Miset Oy ja Mikkelin kaupunki että yksittäisistä yrittäjistä, primus motorina toimi silloinen läänintaiteilija Anu-Anette Varho.  Ensimmäinen MAD Week oli menestykäs ja monipuolinen. Tapahtuma keräsi poikkeuksellisen paljon osallistujia ja kiitosta yleisöltä. Yritykset kokivat osallistumisen kasvattavan asiakasvirtoja esimerkiksi näyteikkunoihin tuotujen näyttelyiden ja tapahtumien ansiosta.

Vuonna 2015 vetovastuussa oli Aie Design osuuskunta ja tuottajana Saara Komulainen. Tapahtuman työryhmä ja mahdollistajat 2015 olivat Taiteen edistämiskeskus, Miset Oy, Mikke ry, Mikkelin kaupunki, AieDesign, IPIK Design, Pauliina Rundgren Handicrafts, Valosilmä, Finnish Industrial Design Archives ja Kahvila Nanda. Ohjelmaa nähtiin jälleen monipuolisesti ja laaja-alaisesti.

Vuonna 2016 MAD Week oli yksi Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -tuensiirtohankkeista. Hankkeen tavoite on osallistaa niin pienet kuin suuretkin tahot tekemään yhdessä MAD Weekiä ja näin madaltaa kaupunkilaisten kynnystä tehdä ja kokea kulttuuria. Jokainen halukas pääsi mukaan viikon järjestämiseen ja pystyi näin vaikuttamaan elinympäristönsä ja hyvinvointinsa kehitykseen. Hanke oli EU:n osarahoittama ja kansallisina rahoittajina toimivat Etelä-Savon ELY-keskus ja Mikkelin kaupunki. 2016 DeSavo ry sai myös Etelä-Savon Kulttuurirahaston avustuksen viikon järjestämiseen.

2016 oli ennätysmäärä tapahtumia viikon aikana, 55 kpl!

Hankkeen tuottajana toimi Satu Niskanen, järjestäjänä DeSavo ry.

 

2017 on käsillä jo neljäs vuosi ja Mikkeli Art & Design Week on selvästi ottanut paikkansa Mikkelin kulttuuritarjonnassa ja muodostunut jokasyksyiseksi perinteeksi.

HUOM! Kukin MAD Weekiin osallistuva tapahtuman järjestäjä vastaa omasta ohjelmakokonaisuudestaan. MAD Week on yhteismarkkinoinnin ja yhteisen näkyvyyden tapahtuma, jonka tavoitteena on luoda uusia kumppanuuksia ja asiakaskuntaa eri toimijoille. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Tapahtuman löydät lisäksi Facebookista sekä Instagramista.

Lisätiedot tapahtumaa koskien:

DeSavo ry – Luovien alojen yhdistys Etelä-Savossa

MAD Week -vastaava Elisa Hillgen

elisa.hillgen@valosilma.com / 045 139 4282

35 1
X